Onze visie bestaat uit twee hoofddoelen:

Doel 1: We streven er naar om een gemeente te zijn, zoals beschreven in Handelingen 2:44-47. En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden; en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, en zij geloofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk.”

Doel 2: Dienstbaarheid naar de ons omringende wijken (speerpunt). Door het ontwikkelen van externe diaconie en verschillende op de omgeving gerichte activiteiten willen we hier in toenemende mate vorm aan geven. Zo ook is gemeente Het Kruispunt een zendingsgerichte gemeente. In dit verband zijn er zendingsreizen naar diverse landen (Matt. 28:19).

Wij weten dat Gods liefde ieder mens wil aanraken, ongeacht wie hij is of wat die persoon gedaan heeft. Het gehele visie document kun je downloaden in pdf formaat .

Jaartekst gemeente: God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here. 1 Korinthe 1:9