Pastorale hulpverlening

In de Gemeente Het Kruispunt is een pastoraal team. Wij zijn een team van mensen met ervaring in het pastoraat. Wij vinden het belangrijk mensen te bemoedigen, te zegenen en op te bouwen vanuit Gods Woord. Voor, tijdens en na de samenkomsten zijn wij herkenbaar aan een button. Alle pastorale gesprekken worden vertrouwelijk behandeld.

Gebed

Alle pastorale gesprekken zijn gebaseerd op het Woord van God en vooral ook op gebed.
Gebed is de motor van het gehele pastorale proces.

Doorverwijzing

Als de problemen erg groot zijn kan professionele hulp van een psycholoog (liefst christelijk) of een externe (christelijke) organisatie nodig zijn.
Wij blijven dan met gebed achter het gemeentelid staan, zonder de professionals te hinderen.

Bij het pastorale team kun je terecht voor:

- Diverse hulpvragen
- Gebed
- Pastorale begeleiding

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het oudsten-echtpaar Gerard en Wijnanda van Doodewaard.

Telefoon: 010 47 46 953   

Email: g.van.doodewaard@veghetkruispunt.nl